piątek, 19 sierpnia 2011

Aneks

Dyplom w Wyższej Szkole Artystycznej realizowała Ela Lepianka. Syntetyczny aneks z malarstwa w pracowni dr hab. Błażeja Ostoja Lniskiego okazał się ciekawym kontrapostem do teatralnych wizji autorki

piątek, 12 sierpnia 2011

Rysunek


Przegląd semestralny to doświadczenie artystyczne będące punktem wyjścia do krytycznego spojrzenia na własną pracę. Solidne studiowanie rysunku ujawnia w studentach potencjał indywidualnej kreacji. Nawet popełnianie twórczych błędów jest potrzebne i niezbędne w drodze do sukcesu. Całoroczna praca twórcza zaprezentowana w formie wystawy ujawnia też uzyskane umiejętności, sprawność warsztatowe a przede wszystkim zdolność obserwacji i interpretacji formy. W pracowni rysunku na zajęciach Magdaleny Bauer (Wykładowcy WSA) studenci mają nieograniczoną swobodę twórczą co pozwala na indywidualne poszukiwania. Klasyczna pracownia rysunku w Wyższej Szkole Artystycznej to szansa na uzyskanie możliwości plastycznych na najwyższym poziomie.

Dyplom Joanny Zduńczyk

Dyplom Marii Bohdan