poniedziałek, 14 października 2013

Rekrutacja na studia podyplomowe!

Jeszcze tylko do 19 października! Zapraszamy!

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie -  pierwsza niepubliczna  uczelnia artystyczna, w której techniki malarskie zostały połączone ze scenograficznymi i multimedialnymi w sposób praktyczny i nowoczesny prowadzi studia podyplomowe  w zakresie:
Wizaż i stylizacja w Wyższej Szkole Artystycznej
“Malarstwo w technikach scenograficznych – Nowoczesny wizaż i stylizacja”
Studia podyplomowe – to forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Cel studiów
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu nowoczesnego wizażu, różnego rodzaju makijażu oraz stylizacji.
Studia podyplomowe “Malarstwo w technikach scenograficznych – Nowoczesny wizaż i stylizacja” skierowane są do osób zainteresowanych:
 • edukacją w zakresie stylizacji postaci, rożnego rodzaju makijaży, body paintingu, wizażu oraz  mody,
 • wykonywaniem profesjonalnych makijaży twarzy i ciała,
 • zagadnieniami z dziedziny makijażu fashion, przeznaczonego w szczególności dla potrzeb: pokazów mody, sesji fotograficznych, artystycznych sesji fotograficznych, czasopism poświęconych tematyce mody i makijażu, reklamy prasowej i wielkoformatowej,
 • przygotowaniem do wykonywania zawodu stylisty,
 • podjęciem pracy w dziedzinie mody, stylizacji oraz wizażu,
 • podjęciem pracy w salonach kosmetycznych,
 • samodzielnym prowadzeniem salonu piękności, stylizacji lub wizażu.
Termin rozpoczęcia studiów: 19 październik 2013r.
Organizacja studiów:
 • dwa semestry,
 • całkowita liczba godzin dydaktycznych: 242h,
 • zajęcia w trybie niestacjonarnym, w weekendy.
Kadra dydaktyczna
Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z WSA posiadających bogate doświadczenie związane z makijażem, charakteryzacją, wizażem, stylizacją ubioru i kreowaniem wizerunku. W prace Uczelni zaangażowani zostaną  dodatkowo znani styliści i makijażyści zajmujący się na co dzień organizowaniem pokazów mody, projektowaniem ubioru oraz stylizowaniem osób medialnych.
Do dyspozycji podczas zajęć słuchacze mają:
 • stanowiska do wizażu i stylizacji,
 • profesjonalne kosmetyki (Kryolan, Mehron, BenNye, Armani),
 • studio fotograficzne,
 • sale wykładowe,
 • manekiny krawieckie do stylizacji.
Program studiów podyplomowych
“Malarstwo w technikach scenograficznych – Nowoczesny wizaż i stylizacja”
Absolwent studiów podyplomowych „Malarstwo w technikach scenograficznych – Nowoczesny wizaż  i stylizacja” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wykonywania różnego typu makijażu, stylizacji postaci, body paintingu, wizażu oraz  mody. Potrafi poprzez odpowiedni dobór: makijażu, stroju oraz dodatków stworzyć indywidualny wizerunek klienta. Jest przygotowany do wykonywania profesjonalnych makijaży twarzy i ciała oraz podjęcia pracy m.in.: w zawodzie stylisty, w dziedzinie mody oraz wizażu.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie minimum 60 punktów ECTS oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Słuchacz uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów podyplomowych i programie kształcenia wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.
Opłaty za studia:
 • wpisowe: 200 zł,
 • czesne: opłata semestralna: 1 600 zł za semestr lub opłata roczna: 3200 zł,
 • studia bezpłatne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
Warunki przyjęcia na studia:
Kontakt:
Wyższa Szkoła Artystyczna
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa
e-mail: wsa@wsa.art.pl
tel./fax:
+48 22 621 39 65