środa, 16 listopada 2011

KONKURS „GAJA zielona Ziemia”.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „GAJA zielona Ziemia”.
W konkursie uczestnik zgłasza do udziału prace artystyczne w kategoriach: plakat, zdjęcie, film oraz praca charakteryzatorską (dokumentację w postaci 3 fotografii wykonanego makijażu, umożliwiające ocenę wykonanej pracy, bez cyfrowego lub analogowego retuszu fotografii), w formie pliku elektronicznego i  tematyce zgodnej z tytułem i tematyką konkursu, zgodnie z wymogami dla poszczególnych prac, określonymi w Regulaminie konkursu.
Termin nadsyłania prac upływa 29.02.2012 r.
Każda praca powinna zawierać dołączony pisemny opis odnoszący się do tematyki ekologicznej konkursu, prezentujące pomysł Uczestnika w kontekście zmian klimatycznych i możliwości ich redukcji poprzez działalność człowieka. Każdy opis będzie weryfikowany przez Organizatora konkursu, pod względem zgodności z wiedzą z zakresu zmian klimatycznych i możliwości ich redukcji przez człowieka.

Kto może wziąć udział w konkursie:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 16 do 24 roku życia. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do Konkursu zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz